Vihdin Steinerkasvatuksen Kannatusyhdistys ry

Vihdin Steinerkasvatuksen Kannatusyhdistys ry ylläpitää päiväkoti Pikkulyhtyä ja Pikku Martin puotia sekä tarjoaa koululle toimitilat ja tukee koulun steinerpedagogista toimintaa. Yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on aktiivinen varainhankinta, joka luo edellytykset päiväkodin ja koulun pyörittämiseen.

Kannatusyhdistykseen kuuluvat koulun ja päiväkodin vanhemmat, joista valitaan vuosittain jäsenet hallitukseen. Hallitus päättää yhdistyksen toiminnasta.

Kannatusyhdistyksen hallituksen kokoonpanon löydät yhteystiedot sivulta 

Vihdin Steinerkoulun johtokunta .. TOIMINTA ON PÄÄTTYNYT

Vihdin Steinerkoulun johtokunta päättää koulun asioista yhteistyössä opettajakunnan ja Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n kanssa.

Vihdin Steinerkoulun johtokuntaan kuuluvat: joukko koulun vanhempia, opettajakunnan edustaja sekä apulaisrehtori. Johtokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja.

Espoon Steinerkoulun Kannatusyhdistys ry... YHTEISTYÖ ON PÄÄTTYNYT

Espoon Steinerkoulun Kannatusyhdistys ry on sekä Espoon Steinerkoulun että Vihdin Steinerkoulun opetuksenjärjestäjä. Espoon Steinerkoulun Kannatusyhdistys ry:n alla toimii siis kaksi koulua, isosisko Espoossa ja pikkusisko Vihdissä.