Idyllinen maalaiskoulu aivan Vihdin kirkonkylän keskustassa


Tiesitkö, että aivan Vihdin kirkonkylän keskustassa on yli kymmenen vuotta toiminut steinerkoulu. Koulu toimii entisessä kunnantalossa Pääkonttorissa. Välittömästi koulun läheisyydessä ovat metsät ja rannat, joissa koululaiset retkeilevät viikoittain. Vehreä ympäristö innostaa monenlaisiin välituntileikkeihin, ja pienessä koulussa kaikki ikäluokat viihtyvät keskenään.

Vihdin Steinerkoulu on yleissivistävä koulu, jonka lähtökohtana on halu kasvattaa lapsi hyväksi ihmiseksi. Opetus ymmärretään laajasti ja syvästi. Kädentöiden ja tiedollisten asioiden lisäksi myös tunne-elämän kasvatukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ja opetuksen järjestäjä Espoon Steinerkoulu yhdessä takaavat koululle sekä virallisen aseman että vapaan koulun luonteen. 

Steinerkoulu on aina tietoinen ja harkittu valinta. Koulunkäynti edellyttää normaalista peruskoulusta poiketen vanhemmilta enemmän osallistumista sekä koulun että yhdistyksen toimintaan. Osallistuminen takaa taloudellisten edellytysten olemassaolon sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukee koulun ja perheiden yhteistä vastuuta ja yhteisiä tavoitteita opetus- ja kasvatustehtävästä.

Koska koulu on pieni, kaikilla on mahdollisuus näkyä ja nähdä mitä koulussa tapahtuu. Lapsi ei katoa koululaitoksen uumeniin, vaan perhe on niin lähellä lapsen koulunkäyntiä kuin haluaa. Kun vanhemmat tekevät yhteistyötä toistensa ja opettajien kanssa, on koulu tuttu ja mukava paikka sekä lapselle että koko perheelle.

Vihdin Steinerkoulussa lapset saavat perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöjä vastaavat tiedot ja taidot sekä virallisen todistuksen, joka mahdollistaa siirtymisen eri koulumuotojen välillä.

Koulun yhteystiedot löydät yhteystieto sivultamme