Opetuksen arvot ja tavoitteet

Leikkimökin rakentajia työssään

Steinerkoulu on koulu, jossa opiskellaan kuten kunnallisessa koulussakin, mutta metodit ovat erilaisia. Steinerpedagogiikka lähestyy ihmistä kokonaisvaltaisesti ajattelevana, tuntevana ja tahtovana olentona. Opetuksessa tämä ilmenee tiedollisten, taide- ja taitoaineiden tasavertaisena asemana. Opetus on taiteen läpäisemää: itse tekemisen ja omakohtaisen kokemisen kautta lapsi ottaa maailman ilmiöineen haltuunsa.

Alkuopetus on tyypillisesti rauhallista steinerkouluissa - lapselle annetaan aikaa olla lapsi. Lapsuutta varjellaan ja suojellaan: ei ole kiire kasvaa paineiseen ja suorituskeskeiseen maailmaan liian varhain.

Steinerkoulussa käydään samat asiat läpi kuin peruskoulussakin, mutta eri tahdissa. Yhdeksännellä luokalla steinerkoulun ja peruskoulun käyneitten oppilaitten on oltava samalla viivalla tiedollisesti ja taidollisesti.