Vihdin Steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ry

Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ylläpitää Päiväkoti Pikkulyhtyä. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki päiväkotilaisten vanhemma, joista valitaan vuosittain jäsenet hallitukseen. Hallitus päättää yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen toimintaan osallistuminen vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä myös konkreettisella tasolla edesauttaa yhdistyksen toimintaedellytyksiä.

Osallistua voi monella tapaa, omien lahjakkuuksiensa ja mahdollisuuksiensa puitteissa: järjestämällä tapahtumia, vaikuttamalla yhdistyksen hallituksessa, ideoimalla uusia toimintatapoja. Voi hyvällä syyllä sanoa, että steinerkasvatus ei kasvata vain lapsia, vaan myös vanhempia. 

Vihdissä on monenlaisia vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen suhteen. Steinerkasvatus on yksi erittäin varteenotettava vaihtoehto niille vanhemmille, jotka haluavat aktiivisesti ja tietoisesti jakaa kasvatustehtävää päiväkodin kanssa. Toisaalta tähän tärkeään valintaan ei pidä suhtautua liian vakavasti: tullakseen mukaan toimintaamme ei todellakaan tarvitse tietää kaikkea tai välttämättä mitään steinerpedagogiikasta, riittää hyvin jos vaikkapa haluaa lapsensa saavan täysipainoista ja laadukasta ruokaa.

Hallitus 2022: 

Johan Wikman, puheenjohtaja
Mirkka Ahonala, varapuheenjohtaja
Tuuli Pesonen, sihteeri ja taloudenhoitaja
Tomi Korhonen, jäsen
Mippi Vuorikoski, jäsen

Hallituksen sähköpostiosoite: hallinto@pikkulyhty.fi

Talous- & laskutusasiat: talous@pikkulyhty.fi