Esiopetuksen mukainen toiminta

Vihdin kunnassa esiopetuksen virallinen ryhmäkoko on 7 samanikäistä lasta. Koska olemme pieni yhden sisarusryhmän päiväkoti, vaadittava lukumäärä harvoin toteutuu. Olemme kuitenkin saaneet luvan järjestää Pikkulyhdyssä steinerpedagogista esiopetusta vastaavaa toimintaa. Perheet saavat varhaiskasvatuksen palvelusetelin hoidon tarpeen mukaisesti myös esikouluikäiselle. Näin lapsille mahdollistuu steinerpedagoginen toiminta sisarusryhmässä kouluikään asti.

Esiopetuksen yleinen hakuaika Vihdissä on tammikuussa. Pikkulyhdyn esiopetusta vastaavaan toimintaan hakeudutaan hakulomakkeemme kautta. Lisäksi opetukseen hakeutuva täyttää hakukaavakkeen päiväkodissa. Voit tiedustella mahdollisista paikoista myös muina aikoina.

Pikkulyhdyssä noudatetaan Vihdin kunnan esiopetussuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmamme on steinerpedagoginen, joka saa vaikutteita tätä ennen käytössä olleesta omasta esiopetussuunnitelmastamme

Steiner-esiopetus lyhyesti

  • Leikeille ja liikkumiselle on aikaa ja mahdollisuuksia toteuttaa omia tarpeitaan.
  • Saa olla ulkona ja metsässä, jolloin fyysiset voimat kasvavat, joita koululaisena tarvitaan.
  • Sisarusryhmässä eskarilainen saa kokea olevansa taitava ja hyödyllinen. Häntä arvostetaan ja ihaillaan. Hän saa olla avuksi ja hyvänä esimerkkinä pienemmille. Sisarusryhmä on kuin perhe, jossa saa hoivata pienempää ja olla itse isosisar.
  • Eskarilainen saa leikkiä ja toimia eri ikäisten ystävien kanssa. Puuhatessaan eskari havaitsee taitojen olevan erilaisia. Näin käytännössä hän oppii hyväksymään jokaisen omat taitotasot ja erilaisuudet.
  • Pienessä päiväkodissa uskaltaa olla oma itsensä sekä syntyy luottamus kasvattajien ja lapsien välillä.
  • Vihkotöitä, satu-, musiikki-, kuvallisia-, kielellisiä-,matemaattisia- ja kädentyön tuokioita on viikossa sopivasti, jolloin eskarilainen ei kyllästy ohjattuun toimintaan vaan säilyy oppimisen ilo. Tehtävät ovat sen tasoisia, että lapsi kokee onnistumisen ja kiinnostus säilyy.

  • Monia taitoja opitaan kuin huomaamatta leikkien, pelien ja tarinoiden avulla. Monet tehtävät liittyvät konkreettisiin kodin ja puutarhan töihin, jolloin lapsi liittyy käytännössä ympäröivään toimintaan ja kulttuuriin.
  • Jokainen vuosi on omanlaisensa ja muodostuu sen lapsiryhmän mukaan.
  • Toistuvat päivän ja viikon rytmit luovat terveen kasvun pohjan. Vuoden juhlat perheiden kanssa ja valmistautuminen niihin antavat yhteenkuuluvuutta, muistoja ja kohokohtia arkeen.                  
tikkutorni.jpg